Tiedustelut - Förfrågningar 

Muut tiedustelut / Andra förfrågningar :

Else Sjöblad

+358 400 462272 arkena klo 17-20, även på svenska:  esjoblad@gmail.com

Lotta Wegelius

+358405079708 klo 17-20 även på svenska:   lilltax.lotta@gmail.com


Uudenmaan Mäyrakoirakerho ry - Nylands Taxklubb rf.
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started